Štandard plemena

Všeobecný vzhľad

 • Landseer má budiť dojem veľkého, silného, harmonicky stavaného psa.
 • Najmä čo sa týka psa, landseer má o niečo dlhšie končatiny ako jeho čierny novofundlandský príbuzný.
 • Pohyby jeho svalnatých nôh majú napomáhať ladnú, uvoľnenú chôdzu.

Osrstenie a farba

 • Osrstenie s výnimkou hlavy má byť dlhé, hladké a husté.
 • Na dotyk je jemné, prestúpenie nie takou hustou podsadou ako u čierneho novofundlandského psa.
 • U landseera mierne zvlnená vrchná srsť na chrbte a na stehnách nie je chybou.
 • Proti smeru česaná srsť sa má sama vrátiť do pôvodnej polohy.
 • Základná farba srsti je čisto biela, s čiernymi škvrnami na tele a v bedrovej časti.
 • Krk, predhrudie, brucho, nohy a chvost musia byť biele.
 • Hlava je čierna.
 • Za upevnenie chovu sa predpokladá biela oblasť ňucháča s bielou, nie príliš pretiahnutou lysinou.
 • Čierne škvrny na bielom podklade nie sú chybou, ale mali by sa chovom odstrániť.

Hlava

 • Hlava má byť široká a mohutná, s dobre vyvinutou medzi-temennou kosťou.
 • Prítomný by mal byť aj zjavný čelový sklon, ktorý však nie je natoľko vyvinutý a strmý ako u bernardína.
 • Dĺžka ňucháča = hĺbke ňucháča pred čelovým sklonom.
 • Pysky sú suché, horné trocha prekrývajú dolné.
 • Podľa možnosti majú byť pevné, nezaslinené.
 • Tvar hlavy je výrazný, má ušľachtilý výzor, s primerane vyvinutými lícami, postupne prechádzajúcimi do oblasti ňucháča, ktorá je rovnako ako pysk čierne pigmentovaná.
 • Zhryz je nožnicový, koža hlavy je krátko a jemne osrstená, bez záhybov.

Uši

 • Uši sú stredne veľké, nasadené oproti očiam.
 • Sú trojuholníkové, dolu trocha zaoblené a dosahujú až k vnútornému kútiku oka.
 • Nasadené sú vysoko na vrchnej časti hlavy, ale nie príliš vzadu.
 • Na bokoch hlavy sú hladké a priľahnuté, prikryté jemnou krátkou srsťou.
 • Dlhšie chumáče srsti sú iba v ich zadnej časti, pri koreňoch.

Oči

 • Sú stredne veľké, primerane hlboko zasadené, hnedé až tmavohnedé, majú priateľský pohľad.
 • Tolerujú sa aj svetlohnedé oči.
 • Viečková štrbina je mandľovitá, spojovka nie je viditeľná.
 • Vyslovene svetlé oči ( sírovo- alebo sivožlté ) sú chybou, rovnako ako príliš tesná poloha očí.

Krk

 • Svalnatý krk nie je na priereze celkom kruhový, ale mierne vajcovitý.
 • K hlave vystupuje z rameno – hrudníkovej časti širokou šijou.
 • Pri súmernej stavbe tvorí jeho dĺžka od medzi temennej kosti ku kohútiku asi 3/4 až 4/5 dĺžky hlavy od medzi temennej kosti až k špičke ňucháča.
 • Výrazné krčné laloky sú nežiadúce.

Telo

 • Dĺžka tela od kohútika po koreň chvosta má byť asi dvojnásobkom dĺžky hlavy.
 • Chrbát má byť pevný a rovný, od pliec až po bedrá veľmi široký a mocný.
 • Medzi pevnými svalnatými plecami leží hlboký a široký hrudník, so zodpovedajúcimi, silne vyklenutými rebrami hrudného koša.
 • Brucho je iba mierne vtiahnuté.
 • Medzi ním a svalnatou bedrovou časťou má byť zreteľne viditeľná plytká priehlbina na bokoch.
 • Bedrá sú široké, na bokoch a smerom dozadu zaoblené silnými svalovými vankúšmi.
 • Slabý a poklesnutý chrbát, uvoľnené bedrá a prikrátke posledné rebrá s príliš vtiahnutým bruchom sú pri týchto psoch chybami.

Predné končatiny

 • K mocnej ramennej kosti, ktorú obklopujú silné svaly vybiehajúce z oblasti pliec, sa pripájajú primerane zauhlené silné kosti celkom rovného, svalnatého predlaktia.
 • Pomerne vysoko položené lakte, ktoré smerujú rovno dozadu, priliehajú k najhlbšej časti hrudného koša.
 • Celá noha je až po priehlavkový kĺb mierne osrstená.

Zadné končatiny

 • Celá zadná končatina má byť mocná, voľne pohyblivá, so silnými kosťami, ktoré sú obklopené mocnými svalmi.
 • Najmä horná časť stehna má byť široká.
 • Zadné končatiny majú byť primerane osrstené.
 • Kravský postoj ako aj nedostatky v zauhlení sa pokladajú za chyby.
 • Vlčie pazúry ( alebo niekedy sa vyskytujúci 5. prst na zadnej končatine ) sú nežiadúce a mali by sa čoskoro po narodení odstrániť.

Laby

 • Majú byť veľké a dobre formované, tzv. mačacie laby.
 • Roztiahnuté alebo navonok stočené laby sú neprípustné.
 • Prsty majú skoro až k špičkám spájať silné medzi-prstové plávacie blany.

Chvost

 • Veľmi husto zarastený, ale nie zástavovitý chvost je silný, siaha nanajvýš trocha pod priehlavkový kĺb.
 • Keď pes pokojne stojí a nie je rozrušený, má chvost ( na konci trocha zahnutý ) ovísať nadol.
 • Pri pohybe môže byť chvost rovno vystretý, ale s koncom ľahko ohnutým nahor.
 • Niekedy sa vyskytnú chvosty s malým zakrivením alebo nesené skrútene nad chrbtom. Tieto javy sú nežiadúce.

Výška

 • Landseer je vyšší ako novofundlandský pes, jeho výška kolíše.
 • U psov sa pohybuje priemerne od 72 do 80 cm, u sučiek od 67 až do 72 cm.
 • Menšie odchýlky smerom nadol alebo nahor sú prípustné.