Lipno 2018
Česko-nemecký výcvikový tábor
Tschechisch-Deutsches Trainingscam

Vďaka nádherným fotkám Sigrid Starick budeme
na Česko-nemecký výcvikový tábor ešte dlho spomínať.